“ค่าขาดประโยชน์ระหว่างรถซ่อม”

คือ เงินชดเชยที่เราสามารถเรียกร้องได้จากบริษัทประกันรถของคู่กรณี หรือจากคู่กรณีที่เราประสบเหตุ โดยที่เราต้องเป็นฝ่ายถูก เช่น เรียกร้องค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยยื่นเรื่องพร้อมเอกสารไปยังบริษัทประกันภัยของคู่กรณีเพื่อรับค่าเดินทางระหว่างรถซ่อม สำคัญนะครับ ควรรักษาผลประโยชน์ที่เราควรจะได้รับในระหว่างเอารถเข้าซ่อมด้วย


ทำไมถึงไม่เคยรู้จัก “ค่าขาดประโยชน์ระหว่างรถซ่อม” มาก่อนเลย
บริษัทฯประกันภัยส่วนใหญ่อาจไม่ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้กับลูกค้ามากนัก อาจเป็นเพราะเป็นผลประโยชน์เล็กน้อยที่บริษัทฯประกันภัยอยากรักษาไว้ แต่ถ้าหากมีการเรียกร้องเข้าไปจากคู่กรณี (ซึ่งเป็นฝ่ายถูก) บริษัทฯประกันภัยก็จำเป็นต้องจ่ายค่าทดแทนส่วนนี้ให้อย่างปฏิเสธไม่ได้ครับ

โดยสรุป ค่าขาดประโยชน์ระหว่างรถซ่อม ไม่ว่าคุณจะทำประกันรถยนต์ชั้นใดก็ตาม เมื่อเกิดเหตุขึ้นโดยที่เราเป็นฝ่ายถูกและเราต้องเอารถเข้าอู่ซ่อม และไม่มีรถใช้งานในระหว่างนั้น เราสามารถเรียกเงินชดเชยตามความเป็นจริงจากบริษัทประกันรถของรถคู่กรณีหรือจากคู่กรณีที่เราประสบเหตุได้ เช่น ค่าเดินทางระหว่างรถซ่อมอยู่ โดยจะประมาณการตามความเป็นจริง หรือต้องมีเอกสารแนบให้ครบที่สุดเพื่อความรวดเร็วในการขอรับเงินชดเชย

สิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืม คือ ต้องขอชื่อ เบอร์โทรติดต่อของคู่กรณีเรา รวมทั้งชื่อ และเบอร์โทรติดต่อของเจ้าหน้าที่บริษัทฯประกันภัยที่คู่กรณีเราใช้บริการอยู่เอาไว้ด้วย เพื่อความสะดวกในการแจ้งข้อมูลเพื่อเรียกร้องค่าชดเชย

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับแฟนๆเสน่ห์รถบ้านได้ไม่มากก็น้อยนะครับ
ด้วยความปรารถนาดี
#เสน่ห์รถบ้าน #รถบ้านมาหาเสน่ห์

ขอบคุณข้อมูล : www.frank.co.th