พ.ร.บ. , ประกันภัย พ.ร.บ. คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นการประกันภัยภาคบังคับ เริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ 5 เมษายน 2536 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเสมอมา

ผลในการประกาศใช้กฎหมายนี้ : เพราะรัฐต้องการให้รถทุกคันต้องมีประกันภัยอย่างน้อยที่สุดก็คือประกันภัยตาม พ.ร.บ. ปี 2535 นี้ โดยรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก่ : รถทุกชนิดทุกประเภท ไม่ว่าจะเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยายนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก รถพ่วง รถอีแต๋น ฯลฯ

แต่ก็มีรถที่ได้รับการยกเว้น : ได้แก่ รถสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ รถผู้สำเร็จราชการ ผู้แทนพระองค์ รถของสำนักพระราชวัง รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น

หากรถไม่มีประกันไปสร้างความเสียหายกับผู้ประสบภัย : กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เมื่อเจ้าของรถฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยแล้วรถคันดังกล่าวไปก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ประสบภัย เจ้าของรถจึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น ถ้าผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บเจ้าของรถต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือถ้าเสียชีวิตต้องรับผิดชอบค่าปลงศพ อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้(กรณีบาดเจ็บเท่าที่รักษาจริงจะไม่เกิน 30,000 บาท หากเสียชีวิต 35,000 บาท ) หากน้อยกว่านี้ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยยังคงมาขอรับส่วนที่ยังขาดอยู่ได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เมื่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายไปแล้ว กฎหมายกำหนดให้นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่เรียกเงินตามจำนวนที่ได้จ่ายไปคืนจากเจ้าของรถรวมทั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อเข้าสมทบอีกต่างหากภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากนายทะเบียน (ข้อมูลจาก  www.oic.or.th)

ถ้าคุณไม่มี พ.ร.บ. คุณจะมีความผิด ถ้าคุณพบตำรวจคุณมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และ หากทำแล้วแต่ไม่ติดเครื่องหมายไว้ที่รถยนต์ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน ก็มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท เพราะฉะนั้นเราอย่าลืมเช็คแล้วต่อพ.ร.บ. แล้วถ้าต่อมาแล้วต้องติดในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนนะครับ
ภาษีขาดต่อไม่จำเป็นว่า พ.ร.บ.จะขาดต่อด้วย เพราะรถบางคันต่อ พ.ร.บ.ไม่ตรงกับวันเสียภาษี (แต่การต่อภาษีทุกครั้งจะต้องมีพรบ.ด้วยทุกครั้ง)
ต้องมีเงินเพิ่มหรือค่าปรับ เมื่อเลยกำหนดการต่อภาษี ร้อยละ1บาท ต่อเดือนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.oic.or.th/th/consumer/สาระสำคัญการประกันภัยรถภาคบังคับ
https://moneyhub.in.th/article/importance-of-compulsory-insurance

ด้วยความปรารถนาดี
#เสน่ห์รถบ้าน #รถบ้านมาหาเสน่ห์


Fatal error: Uncaught exception 'wfWAFStorageFileException' with message 'Unable to verify temporary file contents for atomic writing.' in /home/sanecarsco/domains/sanecars.com/private_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:47 Stack trace: #0 /home/sanecarsco/domains/sanecars.com/private_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(648): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/sanecarsc...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('transient') #2 {main} thrown in /home/sanecarsco/domains/sanecars.com/private_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 47