อยากสอบใบขับขี่ ต้องจองคิวอบรมข้ามเดือน ไม่อยากเสียเวลา ไม่อยากลางาน

หลายคนเจอปัญหาการสอบใบอนุญาตขับขี่คือ คิวเต็ม!! และ ต้องรอหลายเดือนมาก

วันนี้เสน่ห์รถบ้านขอเสนอทางออกให้คุณประหยัดเวลา แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กหน่อย แลกกับการไม่ต้องเสียเวลาในการจองคิวอบรมข้ามเดือนตอนนี้คุณสามารถอบรมภาคทฤษฎีในวันเสาร์หรืออาทิตย์ กับ สถาบันการศึกษาต่างๆ
สะดวกไปอบรมที่มหาวิทยาลัยไหนสามารถติดต่อขออบรมได้เลยตามมหาวิทยาลัยต่อไปนี้

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดอบรมทุกวันพฤหัสบดี ค่าธรรมเนียมการอบรม 500 บาท

2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เปิดอบรมทุกวันเสาร์ ค่าธรรมเนียมอบรม 500 บาท

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อบรมสัปดาห์ละ 4 วัน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ค่าธรรมเนียมอบรม 500 บาท

4.มหาวิทยาลัยรามคำแหง อบรมเดือนละ 1 ครั้งในวันเสาร์ ค่าธรรมเนียมอบรม 400 บาท

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมเดือนละ 2 ครั้ง วันเสาร์ต้นเดือน และวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน ค่าธรรมเนียมอบรม 500 บาท

6.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานคร อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี ค่าธรรมเนียมอบรม 500 บาททางเลือกแบบ “ONE STOP SERVICE” คือการอบรมเเละสอบทั้งทฤษฏีเเละปฏิบัติเลย!!

กับโรงเรียนสอบขับรถที่ได้รับมาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนด คุณสามารถเรียนขับรถแล้วอบรมต่อได้เลย

ข้อดีคือ : ประหยัดเวลา ไม่ต้องจองคิว

ข้อเสียคือ : มีค่าใช้จ่ายค่อยข้างแพงกว่าปกติทั่วไปของการสอบทำ ใบขับขี่

สามารถตรวจดูรายชื่อได้ที่

โรงเรียนสอนขับรถเอกชน หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ โรงเรียนสอนขับรถ ตั้งสถานประกอบการอยู่ในเขตพื้นที่

กลุ่มมาตรฐานใบอนุญาตและโรงเรียนสอนขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8888 ต่อ 6611 หรือ

สำนักงานขนส่งจังหวัด ที่โรงเรียนสอนขับรถตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หรือ กลุ่มมาตรฐานใบอนุญาตและโรงเรียนสอนขับรถ กรมการขนส่งทางบก 0 2271 8622-3

………………………………………………………………………………
ด้วยความห่วงใยจากเสน่ห์รถบ้าน
………………………………………………………………………………